Jinej svět je webový portál a program organizace Klára pomáhá z.s. (pomoc pečujícím a pozůstalým). Jsme tady pro tebe pokud máš 6 až 26 let, někdo ti zemřel a nebo máš kamaráda, někoho z rodiny nebo jiného blízkého člověka, komu někdo umřel a ty jim chceš porozumět nebo jim pomoct s truchlením.

 

KDO JSME

Portál Jinej svět je sice online, ale pomáhat ti projít obdobím truchlení budou konkrétní lidé. Pomoc a podporu neposkytujeme jenom online. Můžeš se s námi setkat taky osobně (na tzv. osobních setkáních).

Kdo tedy jsme?

 • Jsme tým odborných poradkyň a poradců pro pozůstalé. Máme různorodou profesní a lidskou zkušenost s doprovázením v období zármutku
 • Spolupracujeme s dalšími odborníky a organizacemi.

Jak a proč portál a program vznikl?

Klára pomáhá z.s. převzala projekt Jinej svět v roce 2018 od jeho autorky a zakladatelky Adély Linhartové. Když bylo Adéle sedmnáct let, zemřela jí maminka na rakovinu. Věděla, jak těžká je ztráta milovaného člověka, a věřila, že možnost sdílet pocity a obavy i naděje s někým, kdo prožil něco podobného, může opravdu pomoci. Proto se svými kolegy a kolegyněmi, studenty sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, a vyučující Mgr. Zdeňkou Dohnalovou, Ph.D. vytvořila v roce 2011 webové stránky Jinej svět. Na téma osiřelých adolescentů napsala i svoji diplomovou práci . Po ukončení studia se nemohla projektu dále věnovat. Na návrh Zdeňky Dohnalové, které pracuje také jako odborná poradkyně pro pozůstalé v Klára pomáhá z.s., přešel původní Jinej svět pod naši organizaci, která portál přepracovala a doplnila jej dalšími aktivitami.

Právě se nacházíš na nové verzi portálu.


Naše cíle

 • Zajistit ucelené a provázané služby online a offline podpory truchlícím dětem a mladým lidem i jejich okolí
 • Vytvořit bezpečný a snadno dostupný prostor, kde mohou pozůstalé děti a mladí lidé vyjadřovat a sdílet svoje pocity a zkušenosti a najít odbornou pomoc
 • Poskytovat podporu jejich rodině, blízkému okolí a škole, a posilovat tak jejich vzájemnost, komunikaci a spolupráci v období truchlení
 • Informovat širokou veřejnost o problematice truchlení u dětí a mladých lidí, a vytvářet tak podmínky pro pochopení a podporu života, ve kterém bude mít zkušenost ztráty a smrti své místo a nebude kvůli strachu nebo nejistotě odsouvána a popírána
 • Trvale rozvíjet a zvyšovat kvalitu a dostupnost námi poskytované pomoci a služeb

Hodnoty, které jsou pro nás důležité

Respektujeme truchlení jako individuální zkušenost

 • Smrt je součástí života a truchlení je normální reakcí na ztrátu
 • Truchlení je proces, kterým si každý musí projít a odžít si ho
 • Každý, dítě i dospělý, má schopnost najít svou vlastní cestu, kterou se vyrovná se smrtí blízkého člověka a naučí se žít ve světě bez něj -- ostatní by tuto cestu měli respektovat

Uznáváme, že truchlení je také sdílená zkušenost

 • Druzí lidé mohou a mají být oporou v přirozeném a jedinečném truchlení dítěte nebo mladého člověka

Je pro nás zásadní, aby naše služby byly co nejvíc dostupné

 • Geograficky (online forma umožňuje poskytovat podporu i tam, kde nejsou podobné služby fyzicky dostupné)
 • Pro všechny bez rozdílu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví včetně genderové identity, sexuální orientace, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru

Uznáváme realitu a bolest ze ztráty i tam, kde ji společnost případně přehlíží, neuznává nebo zlehčuje (např. když dítěti zemře jeho domácí zvíře)

Zachováváme bezpečí a soukromí

Snažíme se dosahovat a nabízet profesionalitu a odbornost na nejvyšší možné úrovni

Jinej svět