KNIHOVNA

Knihovna je prostorem pro všechny, kteří se o zármutku a truchlení dětí chtějí dozvědět více.

Je určena pro širokou veřejnost - děti, rodiče i dospělé příbuzné nebo známé pozůstalých dětí. Knihovna je také dostupná pro osoby, které se v rámci své profesní činnosti setkali s pozůstalým dítětem či mladistvým, tzn. učitele i jiné výchovně působící profese.

Jinej svět