Škola

Škola je prostředí, kde děti i mladí lidé tráví spoustu času a které významným způsobem ovlivňuje jejich životy. Citlivý a informovaný přístup pedagoga může být v této nelehké situaci klíčový.