Když dítěti zemře prarodič

Když zemře dítěti babička nebo děda, může i nemusí aktivně truchlit. Jeho reakce velmi záleží na povaze vztahu, který s prarodičem měli. Některé děti své prarodiče téměř neznají, naopak jindy prakticky zastávají rodičovskou roli (např. z důvodů pracovního vytížení rodičů). Často s dětmi tráví hodně času, věnují jim svůj zájem, učí je nejrůznějším věcem… Zkrátka čas strávený u babičky a dědy je pro mnoho dětí jedinečný a často velmi příjemný. Babička či děda se pro dítě může stát i určitým vzorem, ke kterému vzhlíží. Pokud tomu tak je, může být jejich smrt pro dítě obrovskou ztrátou.

Většinou se také jedná o první úmrtí blízkého člověka a setkání se smrtí v životě dítěte. Tento zážitek a jeho zpracování může ovlivnit celkový postoj dítěte ke smrti a jejího prožívání v dalším životě. Pokud je dítě malé, jeho vnímání smrti i samotné truchlení může výrazně ovlivnit to, jak na situaci zareagují rodiče a zbytek rodiny. Je proto velmi důležité vysvětlit dítěti, co se stalo, co právě probíhá a proč se lidé chovají tak, jak se v dané chvíli chovají. Je třeba tvořit bezpečný prostor, ve kterém se dítě bude moci zeptat na vše, co ho zajímá a potřebuje vědět. Pokud například uvidí rodiče smutného či uplakaného a nikdo mu nevysvětlí, proč tomu tak je, může se začít vinit, že jeho smutek zapříčinilo.

V případě, že některý z prarodičů stále žije, dítě může logicky dojít k otázce, zda také brzy zemře. Přestože můžou být dotazy tohoto typu nepříjemné a dospělí je mohou vnímat jako neslušné či nepatřičné, je dobré dítěti jasně a klidně (bez okřikování či „umravňování“) odpovědět. Podrobnější informace o tom, jak s dětmi mluvit o smrti a truchlení najdete zde:“www.jinej­svet.cz/rodina/Jak-mluvit-o-smrti“

Rodiče také často zvažují, zda dítě vzít s sebou na pohřeb či nikoliv. Jedná se jistě o velmi individuální záležitost. Důležité je především dítěti vysvětlit, co to pohřeb je a jak probíhá. V každém případě by dítě mělo mít možnost se se zemřelým rozloučit, ať už formálně (pohřeb) nebo svým vlastním způsobem. Více informací týkajících se tohoto tématu můžete nalézt v článku Pohřeb. Rozhodně by neměla být závažnost ztráty prarodiče pro dítě podceňována. Přestože se jedná o poměrně běžný jev a součást života, dítěti může způsobit velkou a dlouhotrvající ránu. Proto je třeba věnovat mu pozornost, nepotlačovat jeho smutek či jiné projevy truchlení a naopak mu pomoci tímto procesem projít v co nejjemnější podobě.