Komu nabízíme pomoc

  • především dětem a mladým lidem ve věku 6 – 26 let, kterým umírá nebo zemřel blízký člověk
  • jejich rodinám (rodičům, prarodičům i dalším příbuzným)
  • blízkému okolí (kamarádům, partnerům, známým, sousedům… )
  • škole (pedagogům, žákům a studentům)

Našim cílem je také zprostředkovávat informace o problematice umírání a smrti blízkého člověka dětí a mladých lidí široké veřejnosti a tím zvyšovat vzájemné porozumění a kvalitu podmínek pro jejich život. V tomto smyslu nabízíme pomoc všem lidem, kterých se tato problematika týká nebo je určitým způsobem zajímá.

Pokud nepatříte ani do jedné z těchto skupin, nevadí. Přesto se na nás můžete obrátit a my se Vám pokusíme zprostředkovat odpovídající pomoc.