Smutek a truchlení

Smutek je pocit, stejně jako strach, radost, vztek, štěstí nebo třeba hlad. Lidé ho mohou prožívat různými způsoby – můžou plakat, být nervózní, nebo chtějí být sami. Smutný člověk může mít problémy se spánkem, jídlem a třeba i pokazit vztahy s kamarády. Nějakou dobu trvá než ten největší smutek odejde a ty budeš moci vzpomínat na člověka, kterého jsi měl rád, bez bolesti.

Truchlit znamená prožívat a vyjadřovat smutek poté, co ti zemře někdo blízký. Truchlení u každého člověka trvá různě dlouho. V tomto období je dobré si o svých pocitech s někým popovídat a zkoušet dělat věci, ze kterých máš radost.